“เจ้ากรมพระธรรมนูญและคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการศาลทหารในสายงานเหล่าทหารพระธรรมนูญ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 27”
พลเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญและคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการศาลทหารในสายงานเหล่าทหารพระธรรมนูญ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการตรวจแนะนำ พร้อมทั้งได้ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอความต้องการ ในการปฏิบัติงานของสายงานเหล่าทหารพระธรรมนูญ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานของศาลทหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเจ้ากรมพระธรรมนูญได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
( 15 มีนาคม 2566)