ขยับกายบ่ายวันพุธสุขภาพที่ดี..สร้างได้ด้วยตัวเอง
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายท่ากายบริหารรูปแบบใหม่ของกองทัพบก 12 ท่า ในทุกบ่ายวันพุธ เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต ณ บริเวณลานออกกำลังกาย ด้านข้างกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27