มื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้
พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.๒๗/รอง เสธ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นผู้แทน ร่วมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จว.ร.อ. ประจำปี งป.๒๕๖๑ ในห้วง ๖ เดือนหลัง โดยกำหนดการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับเข้ามาอยู่ในชุมชน หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่าง ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ค.๖๑ ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธานในพิธีเปิด