“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย”
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม มีพระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด