“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาในโครงการพี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาในโครงการพี่ทหารสานฝัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะรูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 320,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 8 ทุน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จำนวน 4 ทุน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จำนวน 4 ทุน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จำนวน 4 ทุน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 4 ทุน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จำนวน 4 ทุน โรงเรียนขัตติยะวงษา จำนวน 4 ทุน และ โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน 8 ทุน พร้อมจัด เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการสมัครเข้าระบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผลการปฏิบัติ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียน มีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สัญญาจะตั้งใจเรียน พร้อมทั้งดำเนินการสมัครเข้าระบบการเรียนเป็นที่เรียบร้อยครบหมดทุกนาย
หลังพิธีมอบทุนฯ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะ และให้คำแนะนำ ผู้ที่ได้รับทุนฯ ให้นำไปใช้เพื่อการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนนายสิบทหารบก ให้ตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้ทบทวนตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อ 21 มีนาคม 2566)