ภาพแห่งความทรงจำการแสดงคอนเสิร์ต” “รักไทยหัวใจ 4 ภาค” ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ขอขอบคุณวงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน Smile Army ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ,คุณแม่พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย ศิลปินหมอลำขวัญใจชาวร้อยเอ็ด, พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร(ศิลปินรับเชิญ) วงดนตรีคลาสสิคแบนด์จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 ที่มาสร้างความสุข ความประทับใจให้กับพี่น้องชาวร้อยเอ็ด