เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกเข้าตรวจเยี่ยมกิจการสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี สันติพงษ์ มั่นคงดี เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกิจการสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อมอบนโยบายให้แก่กำลังพลทหารสารวัตร ที่บริเวณภายในกองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทการบกที่ 27 โดยมี พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ได้มอบนโยบายแก่กำลังพลทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือประชาชน การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้อาวุธของกำลังพลที่บรรจุใหม่ การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง