ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นทุกระดับ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลผู้ได้รับการเลื่อนยศ สร้างเสริมความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่