“จิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง