“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของกำลังพล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นางหนูการ พลแดง ซึ่งเป็นมารดาของ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะนายทหาร กำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีด้วยความอาลัย ณ ศาลาวัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด