จบลงแล้วกับ โครงการ ARMY CAMP และ ARMY CHEF 2023
กิจกรรมที่นำเยาวชนเข้ามาสัมผัสชีวิตในค่ายทหาร กับ โครงการ ARMY CAMP และ ARMY CHEF 2023 ห้วงวันที่ 25 -26 มีนาคม 2566
พล.ต. วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รอง มทภ.2 เป็นประธานพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 โดยมีนิสิตนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้น้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป
และกิจกรรม ARMY CHEF ทหารไทยทำอะไรก็อร่อย โดยเป็นการแข่งขันประกอบอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย มีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าแข่งขันซึ่งได้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ โครงการเกษตรตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาพื้นที่เกษตรภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร พร้อมทั้งการนำผลิตผลทางการเกษตรจาก Army fam มาเป็นวัตถุดิบ ในการรังสรรค์เมนูอาหารสูตรพิเศษประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถในการประกอบเลี้ยงต่อไป