เสธ.มทบ.27 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ อ.เมือง จ.ยโสธร
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 พื้นที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ โดยมี พันโท จักรภพ คำศรี ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 21 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ และ ร้อยโท สิทธิศักดิ์ ปราสาร ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเสลภูมิ ให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ และ พันเอก วิทยา สุขน้ำคำ สัสดีจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พันโท นพดล สุระชัย สัสดีอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ
โดย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าพบปะกับ ทหารกองเกินและส่วนราชการภายในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามนโยบายของกองทัพบก มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี