“สืบสานประเพณีอันดีงาม รดนำ้ขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ไทย”
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางไปรดนำ้ขอพร อดีตผู้บังคับบัญชา จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ พลโท กิตติภูมิ ศรีวฤทธิ์ , พลตรี นิรัติศัย จุลภาค และ พลโท วินัย เจริญศิลป์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณงามความดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566