“กวดขันวินัย รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก”
กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 27 จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจวินัยนอกกรมกอง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกวดขันการปฏิบัติและป้องกันการกระทำที่จะทำให้เสียภาพลักษณ์ของกองทัพบกในห้วงเทศกาลสงกรานต์