“มทบ.27 ต้อนรับคณะตรวจติดตามความก้าวหน้างานด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปี งบประมาณ 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก หัวหน้าคณะชุดตรวจติดตามความก้าวหน้า งานด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และทำการตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 3 ,ระบบLogsmis และคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานที่สำคัญให้กับหน่วย โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) คณะนายทหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27