แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 36 ปี วันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม พลโท ธัญญา เกียรติสารแม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการ คณะนายทหาร นายสิบ และชมรมแม่บ้านทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 และอุทิศส่วนกุศลให้กับ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม, ข้าราชทหารผู้เสียสละ และพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36 โดยมี พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา,นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, อดีดผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6, ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมชื่อ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 มีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงคราม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 ตามแนวของ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม เพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติคุณความดีของท่าน หน่วยจึงยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย แต่ด้วยตรงกับวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย จึงได้เปลี่ยนการจัดงานมาเป็น วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี