มทบ.27 ให้การต้อนรับและส่ง พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ในโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับและส่ง พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ภูมิลำเนา พันโทหญิง ศิริพร คำนนท์) ณ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี ร่วมให้การต้อนรับและส่ง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด