“ศบภ.มทบ.27 ร่วมกับภาคีเครือข่าย KICK OFF โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565 “ ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารและภาคีเครือข่ายรวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย และปล่อยขบวนรถบรรทุกนำ้จำนวน 10 คัน ปริมาณน้ำรวม 68,000 ลิตร นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 , รร.สอนคนตาบอด และที่ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 , วัดดอนสนามชัย บ้านสนามม้า หมู่ที่ 1 ,ตำบลดงลาน อำเภอเมือง และบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน 3 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย