“ผบ.มทบ.27 ตรวจพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานเสวนาวิชาการ “หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่ 2” และทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด