เมื่อวันที่ 26 พ.ค.61 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.ส.จว.ร.อ. มอบหมายให้ ร.ท.ธนะยชญ์ แสงพา ผบ.ร้อย.มทบ.27 และ ร.ท.บรรพต แดงอาจ รอง ผบ.ร้อย.มทบ.27 ออกสำรวจบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ต.สีแก้ว อ.เมือง จว.ร.อ. เมื่อ 25 พ.ค.61, 2000 รายละเอียดดังนี้.-
1.บ้านเรือนของ นายรัศมี จันทร เลขที่ 2/1 ม.16 บ.หนองตาไก้ฯ หลังคาบ้านเสียหายครึ่งหลัง
2.ยุ้งข้าวของ นายสมหวัง พรรณขาม เลขที่ 91 ม.17 บ.หนองตาไก้ฯ หลังคาเสียหายทั้งหลัง เจ้าของบ้านได้ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.ยุ้งข้าวของ นายเสมียน กิจวิขาม เลขที่ 71 ม.10 บ.หัวหนองฯ หลังคาเสียหายครึ่งหลัง