มทบ.27 ส่งน้องสู่ฝั่งฝัน…โรงเรียนนายสิบทหารบก
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี ส่งน้องทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรงที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 19 นาย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะผู้บังคับบัญชา คณะแม่บ้าน กำลังพล และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งหน่วยได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับ – ส่งทหารกองประจำการ และ ผู้ปกครอง ในการเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการศึกษาใ
นวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสร้างขวัญ กำลังใจ ที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัว
(วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900 น.)