ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาและจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดบ้านเปลือย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังโอวาทธรรม จาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเปลือย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบวัดบ้านเปลือย ให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและ กำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 นาย
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.)