รอง ผบ.มทบ.27เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 19 ส.ค.61 พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว ม.9 บ.อีโก่ม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร.อ. เนื่องจากมีประตูระบายน้ำชำรุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายนำ้ ทดแทนประตูเดิมที่ชำรุด ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทานที่6 ทำให้ประตูระบายน้ำใช้การได้ 2 บาน ส่งผลให้การระบายน้ำลงแม่น้ำชีช้ากว่าปกติ ทำให้นำ้ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.เทอดไทยและ ต.บึงงาม มีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย (นาข้าว)ประมาณ 741 ไร่ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นพื้นที่ได้ทำประกันความเสียหายพืชผลทางการเกษตร ( นาข้าว ) ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้ว จากการตรวจสอบ กรมชลประทานแจ้งว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีก 1 สัปดาห์ เมื่อการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วเสร็จ การระบายน้ำลงแม่ชีจะเป็นปกติจะลดผลกระทบต่อประชาชนลงได้ โดยรอง ผบ. มทบ.27 ได้สั่งการให้ ชป.กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าพบปะประชาชน เพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาต่อไป