“หนึ่งเดียวใน ทบ.” มทบ. 27 ส่งน้องคนเล็กถึงบ้าน อำลารั้วลายพราง สู่อ้อมกอดของพ่อแม่ #เราคือครอบครัวเดียวกัน

พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบนโยบายการดูแลน้องพลทหารกองประจำการให้เป็นเสมือนดั่งคนในครอบครัว ทั้งในด้านสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพ และเมื่อครบกำหนดการอำลาชีวิตรับราชการทหาร ต้องเชิดชูเกียรติ และ ดูแลน้องให้ดีที่สุด ส่งน้องให้ถึงบ้าน สู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัย
โดย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ทหารกองประจำการ เพื่อนำไปเพาะปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน และขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน ต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการทหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ที่มีความประพฤติดี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่จะอำลาชีวิตรับราชการ ในช่วงเย็น ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน
และวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ นายสิบ และพลทหาร รุ่นน้องและเพื่อนทหารที่สมัครใจรับราชการต่อ ร่วมส่งน้องพลทหาร รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัว ที่อำลาชีวิตราชการ จำนวน 82 นาย กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ อันอบอุ่น ด้วยความรัก ความห่วงใย จากพี่ๆน้องๆ และคณะผู้บังคับบัญชาทุกท่าน

โดย ได้ร่วมมอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณ ที่ตลอดระยะเวลาน้องพลทหารได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารกองประจำการด้วยความ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ตั้งใจ และส่งมอบดอกกุหลาบแทนความสุขกลับคืนให้แก่ครอบครัว ซึ่งภายในบริเวณงานมีการบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์ classic band บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความผูกพัน ต่อจากนั้นได้ส่งน้องๆขึ้นรถของหน่วยเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ ซึ่งเป็นความห่วงใยจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้มีนโบายส่งน้องให้ถึงบ้าน สู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัย สร้างความอบอุ่นใจ ประทับใจให้แก่ ผู้ปกครองที่ กองทัพบก ดูแลบุตรหลานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว และอบอุ่นใจที่ได้ลูกหลานที่ผ่านการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีวินัยแล้ว กลับคืนสู่อ้อมกอดอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมและบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
“เราจะระลึกถึงกันตลอดไป”