กำลังพลกองกำลังจิตอาสา มทบ.27 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 / รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และกำลังพลกองกำลังจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” กิจกรรมประกอบด้วย ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำความสะอาดอุโบสถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณศาสนถาน เพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของยุงลาย ณ วัดคุ้มวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม