ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ( Heat Stroke) ในการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”ประจำปี 2566
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน เข้าตรวจและให้คำแนะนำในมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ( Heat Stroke) ให้แก่กำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ทำการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการนิเทศความพร้อมของพื้นที่การฝึก การคัดกรองภาวะโรคลมร้อน แนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน ณ โรงจอดรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 27