“มทบ.27 ชื่นชมกำลังพลทำความดี เป็นแบบอย่าง ความเสียสละให้สังคม มีจิตใจพร้อมช่วยประชาชนในทุกสถานการณ์”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ชื่นชม ร้อยโท อภิชัย เทียนพิมาย รองผู้บังคับกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนฟาร์มเลี้ยงแพะ และโรงเก็บฟางข้าว ของนางประณี จำรูญหิน บ้านเลขที่ 18 หมู่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ความภูมิใจ เป็นแบบในการทำดีต่อสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลต่อไป ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27