มทบ.27 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัด 1/2566 ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก”
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 0800 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมกรรมวิธีการรับรายงานตัวทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 และให้การต้อนรับน้องทหารใหม่ พร้อมญาติทหารใหม่ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมียอดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ที่เข้ารายงานตัวหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และรับช่วยจาก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสกลนคร จำนวน 970 นาย แบ่งเป็นยอดสมัครทหารออนไลน์ 470 นาย ยอดเรียกเกณฑ์ จำนวน 500 นาย
.
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะทหารใหม่และญาติฯ พร้อมชี้แจงข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ในการดูแลน้องทหารใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ โดยยึดหลักความปลอดภัยจากโรคลมร้อน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรคซึมเศร้า ตลอดจนห้ามมิให้มีการลงโทษด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้หน่วยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่ โรงนอน โรงประกอบเลี้ยง และได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่เพื่อส่งภาพให้ญาติๆได้เห็นการฝึกของบุตรหลาน สร้างความอุ่นใจให้แก่ญาติทหารใหม่ ว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เหมือนพ่อดูแลลูก
โอกาสนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯและอำนวยความสะดวกแก่ญาติทหารใหม่ พร้อมนำวงดนตรีคลาสแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงเพลงต้อนรับ พร้อมนำรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายอาหารแก่ทหารใหม่และญาติฯด้วย