กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย และ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 6 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล นายสิบ 1 นาย และ พลทหาร 10 นาย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ้านนายบัวลอย ยะนะโชติ เลขที่ 116 ม.9 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด , บ้าน นายทองสี คำภักดี เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และ บ้าน นาย สิทธิ จรบุรมย์ เลขที่ 56 หมู่ที่ 5 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเสียหายหลังคาบ้านพังทั้งหลัง โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ทำการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและรื้อหลังคาบ้านที่พังเสียหาย สร้างความประทับใจ พึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และขอบคุณกองทัพบก,เจ้าหน้าที่ทหาร ที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้