“มทบ.27 เข้าช่วยเหลือประชาชนรื้อถอนบ้านที่ประสบอัคคีภัย”
กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสา904 ในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือรื้อถอนบ้านเรือนของ นางบัวลี พานพันธ์ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 บ้านดอนแคน ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และช่วยเหลือเก็บซากปรักหักพังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อครอบครัวผู้ประสบภัย
โดย พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ห่วงใยกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังสวมเครื่องป้องกันภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา