ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย”คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมคำนับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ที่รับผิดชอบควบคุมวงดนตรีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย”คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ,โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด