“มทบ.27 ต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ พลตรี สุเอซ อมาตยกุล /หัวหน้าคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2 (ชตบ.2) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายพลาธิการ , ตำบลรวบรวม สิ่งอุปกรณ์จำหน่ายสายพลาธิการและสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายสายขนส่งภายในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27