มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก” อย่างสมเกียรติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0730 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา ,พิธีมอบธงชาติไทยให้กับครอบครัวของ นาวาเอก บำรุง รินกระโทก วีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย จากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้า อนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และกล่าวคำสดุดีทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี พลตรี กฤษดา นิยมวิทย์ ผู้แทนทหารผ่านศึกอาวุโส ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกวุธ จรูญวิทยา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการบำนาญ ทหารผ่านศึก สมาคมทหารผ่านศึกพิการ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระราชูปถัมภ์ และชมรมสายใจไทย เข้าร่วมพิธีฯ
จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ทหารผ่านศึก ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนดูแลการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารกองหนุน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป