ชป.กร.มทบ.27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย”คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมคำนับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ที่รับผิดชอบควบคุมวงดนตรีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย”คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงเพลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)