“จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน มีความห่วงใยในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ต่างๆ เช่น วัด,โรงเรียนและแหล่งชุมชน มีน้ำขังเอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณวัด ใส่ทรายอะเบตในโอ่งหรือภาชนะ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน และชุมชนใกล้เคียง โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน และ รด.จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม