การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร สนับสนุนหน่วย ม.6 พัน.32 ประจำปี 2566
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี พรชัย มาหลิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร สนับสนุนหน่วย ม.6 พัน.32 มียอดเรียกตรวจพล 329 นาย พร้อมทั้งพบปะกำลังพลสำรอง แนะนำแนวทางการเรียกตรวจสอบกำลังพลสำรองที่ถูกต้อง
เพื่อให้การเรียกพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกหลักเกณฑ์ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบก ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด