“เสธ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ รร.สตรีศึกษา ”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (รด.)ทั้งชายและหญิง ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโทชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมขั้นตอนการสอบคัดเลือกให้ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมเพลงชาติไทยและเพลงบ้านเกิดเมืองนอน สร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ความรักสามัคคีในหมู่คณะสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ให้แก่นักเรียนก่อนเข้าทำการคัดเลือกต่อไป