“มทบ.27 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ครั้งที่ 6/66)”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ครั้งที่ 6/2566) โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด