มทบ.27 กระทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ โรงเรียนเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นายจิรศักดิ์ แสงใส ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี
เพื่อให้โรงเรียนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตดี นำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้