“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ”
บ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาง ตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อรำลึกในมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของประเทศชาติ
ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดการแสดงดนตรี ของชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน หรือ ขุนภักดี 27 ในโครงการ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก สร้างความสุขความบันเทิง แก่ผู้ที่มาร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้https://youtu.be/dgMA8-bQzTA