Army delivery มทบ.27 ปันสุข ร่วมฝ่าฟันวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครกิจการพลเรือน กตัญญูคลับสาเกตนคร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปล่อยขบวนรถ Army Delivery แจกจ่ายอาหารปรุงสุก ที่ประกอบจากรถครัวสนาม มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 1,100 กล่อง ให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและราษฏรที่ประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนในห้วงที่ผ่านมา จำนวน 10 หมู่บ้าน โดย Army delivery มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน แจกจ่ายอาหารกล่องและ รถปันสุข นำข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และผักสวนครัวจากโครงการทหารพันธุ์ดี มาแบ่งปันให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย ลดโอกาสในการเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้านพักอาศัย อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10,000 บาท อำเภอโพธิ์ชัย มอบข้าวสาร 3 กระสอบ ไข่ไก่ 24 แผง อู่รุ่งเรืองประดับยนต์มอบข้าวสาร 2 กระสอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มอบมะม่วงมหาชนก เพื่อนำมามอบให้กับพี่น้องประชาชน
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลหนองตาไก้ และจิตอาสาพระราชทาน ได้เข้าเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 30 ถุง ให้แก่ ผู้ปวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 30 ราย และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27 หรือขุนภักดี 27นำรถปันสุขแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019สร้างความอบอุ่นใจที่ทหารและผู้นำชุมชนห่วงใย ดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน# เราจะฝ่าฟันวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน