แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ โดยได้สักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมมอบนโยบาย สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกนายให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกำหนด แนะนำเรื่องการฝึกวิชาชีพ การสร้างโอกาสในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ และการสมัครงานหลังปลดประจำการ
ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของกำลังพล การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน และพบปะแม่บ้านกำลังพลชั้นผู้น้อย ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด