“ผบ.มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ในการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 30 (AARM 2022)”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ สิบเอก อนุชา ไชยโกฏิ ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 นักยิงปืน ปลย. ในการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ในการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 30 (AARM 2022) ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย และกองทัพบกในครั้งนี้