ทหารใหม่สุขใจ…ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำน้องๆทหารใหม่ ผลัด 2/65 ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณลำห้วยเหนือ พื้นที่โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27