มทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททอง ทรงเป็น 1 ใน 8 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ที่ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าเป็น “มหาราช”