กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสาฯบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน, จิตอาสา และ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 853 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และดูแลสวนหย่อมด้านข้างที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย