“มทบ.27 ร่วมการประชุมการฝึกการซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2566 ทภ.2 ผ่านระบบ ZOOM”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมการประชุมการฝึกการซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2566 กองทัพภาคที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะผู้บังคับบัญชา , นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อร่วมรับฟังแผนการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2566 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ให้เป็นไปตามนโยบายของ กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพบก