มทบ.27 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยเอ็ดรวมใจเทิดไท้มหาราชา”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ 27 ,พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และภริยา ,พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และ พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยเอ็ดรวมใจเทิดไท้มหาราชา” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการลงนามถวายพระพร รวมถึงการแสดงรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานเทิดไท้มหาราชา และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จาก หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.)