ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศในพื้นที่ มทบ.27
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ภายในกองทัพบก ประจำปี 2566 พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ลานจอดเครื่องบิน ชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ 6 (ชสบ.6) เพื่อคัดเลือกหน่วยชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อ ไปแข่งขันในระดับกองทัพบก โดย มีกองทหารเกียรติยศ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 กองพัน ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 กำหนดจัดการประเมินผลการแข่งขันกองทหารเกียรติยศในวันที่ 29 สิงหาคม 2566
(เมื่อ 28 สิงหาคม 2566)