“ผบ.มทบ.27 ชมเชย กำลังพล และแคดดี้ที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0830 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวชมเชยกำลังพล และแคดดี้ที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ดังนี้
1. สิบเอก ประยุทธ ชาติแก้ว สังกัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อ 25 สิงหาคม 2566
2. นางดวงจันทร์ สุ่มมาตย์ แคดดี้ ศูนย์พัฒนากีฬา มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลนักกอล์ฟที่หมดสติกระทันหันขณะออกรอบตีกอล์ฟและเฝ้าดูแลผู้ป่วยจนถึง โรงพยาบาลในระหว่างที่รอญาติจนพ้นขีดอันตรายเมื่อ 20 สิงหาคม 2566
ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพล ในการกระทำความดี สร้างความภาคภูมิใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก,มณฑลทหารบกที่ 27 และศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 27